Wat houdt peuter zwemmen in?

Peuter zwemmen staat aan de basis van het leren zwemmen voor het Zwem-ABC. Dit is bedoeld voor kinderen van 3 tot 4 jaar en is zonder papa of mama. In het begin wordt veel aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen. Dit is een hele belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen.

Kinderen leren lopen in het water, spetteren, te water gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug naar borst, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. Deze zaken zorgen ervoor dat kinderen het water leren kennen en zich er prettig in gaan voelen. Zodra uw kind comfortabel is in het water orienteren we ook al op de zelfredzaamheid van uw kind.

Het programma heet bij ons Puppy zwemmen en voor elk Puppy niveau (1,2 of 3) moet worden voldaan aan een serie proefjes. Zodra dat lukt, ontvangt uw kind een officieel puppy certificaat. Er zijn dus in totaal 3 certificaten te behalen.

Meer informatie

Voor de zwemlessen dient u zwemkleding of beschermende uv badkleding voor uw kind, eventueel zonnenbrand, handdoek en droge kleding voor na de les mee te nemen. Wees op tijd in de les. Het liefste 5 minuten van te voren. Ouders wordt gevraagd tijdens de zwemles bij de bar of elders op Hillside te verblijven zodat we u altijd kunnen bereiken. De les duurt 30 minuten. Vijf minuten voor het einde van de les kunt u uw kind ophalen bij het zwembad. Iedere laatste les van de maand is er een kijk les. Dan mogen ouders en belangstellenden komen kijken tijdens de les. Kinderen gaan onder begeleiding van hun ouders naar het toilet gedurende de zwemles. Let op de vloer is glad bij Hillside als deze nat is dus laat uw kind er niet rondrennen. Voor en na de les bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind. Afmelden bij afwezigheid van uw kind kan via whats app. (+599 777 7775) of email (info@swimacademysplash.com). Vragen, opmerkingen of persoonlijke boodschappen kunt u via de mail delen. E-mail: info@swimacademysplash.com. We proberen alle mails binnen 2 werkdagen te beantwoorden.

De lessen vinden plaats bij Hillside appartments. Onderaan de website vindt u een kaart met de locatie.

Prijzen voor het peuter zwemmen


Eenmalige inschrijvingskosten

$15,-

Losse les

$15,-

Membership     1 x per week

$50,-

Membership   2 x per week

$85,-

Membership   3 x per week

$125,-

Certificaat puppy 1, 2 of 3

$10,-


Regels m.b.t. betalen:

  • U betaald het maandelijkse membership steeds in de eerste week van de kalendermaand en tenminste voor de 10e dag van elke maand. U kunt nog steeds met pin of cash betalen bij de zwemjuf (het liefst met pin), voor of na de zwemles. Zwemt uw kind in de zee, dan kunt u in de laatste week van elke maand met pin betalen.
  • In geval van ziekte of afwezigheid kan er afgemeld worden via WhatsApp, e-mail of via ‘Mijn Zwemscore’, dit kan tot 1 uur voor de les. De zweminstructeur geeft u dan opties tot inhalen. Wanneer u ervoor kiest om de les niet in te halen, komt de gemiste les te vervallen.
  • Een gemiste les komt ook te vervallen wanneer geen afmelding is ontvangen.
  • Op officiële feestdagen is de zwemschool gesloten. Uw kind kan deze ‘gemiste les’ in dezelfde week, of de week erna inhalen.
  • Gaat u op vakantie? Dan loopt u membership gewoon door en heeft u de mogelijkheid tot het inhalen van de lessen in de weken voor of na uw vakantie.
  • Is uw kind voor langere tijd afwezig? U kunt uw kind dan uitschrijven en later opnieuw inschrijven. U betaald dan weer opnieuw $ 15,- inschrijfgeld. Uw kind wordt weer op de wachtlijst geplaatst. De wachttijd is dan gemiddeld 8 weken.

Afwezig zonder afmelding

  • Als uw kind 2 keer afwezig is, zonder afmelding, ontvangt u een e-mail. Wees er van bewust dat uw membership gewoon doorloopt.
  • Bij 3 keer afwezig zijn, zonder afmelding, plaatsen we uw kind op de wachtlijst. We geven de plaats dan aan een andere leerling. U ontvangt hier een melding van. Wanneer u weer wilt starten met lessen, betaald u opnieuw inschrijfgeld en ook dan is de wachttijd gemiddeld 8 weken.