Bekijk hier de voortgang van uw kind: Inloggen

Puppy zwemmen

Puppy zwemmen staat aan de basis van het leren zwemmen voor het Zwem-ABC. Dit is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar en is zonder papa of mama. In het begin wordt veel aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen. Dit is een hele belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen.


Kinderen leren lopen in het water, spetteren, te water gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug naar borst, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. Deze zaken zorgen ervoor dat kinderen het water leren kennen en zich er prettig in gaan voelen.  Voor elk Puppy certificaat moet worden voldaan aan een serie proefjes. Zodra dat lukt, komt het ook zwart op wit te staan. Er zijn in totaal 3 puppy certificaten te behalen.


Wat houdt Puppy 1 in?

onder de douche, rechtop staan, ogen open

enkele meters voorwaarts en achterwaarts door het water lopen (zonder hulp, in minimaal heupdiep water)

vallen en opstaan over ongeveer 5 meter (in minimaal heupdiep water)

neem een hap water en spuug het als een fontein weer uit

drijven op de rug, met een t-shirt (lucht eronder)

enkele meters langs goot, stang of scheidingslijn verplaatsen (voeten mogen de bodem niet raken)

over enkele meters aan de oppervlakte een ballon vooruit blazen


Wat houdt Puppy 2 in?

zittend vanaf de kant of vanaf een vlot in het water vallen

over enkele meters vallen en opstaan, waarbij het hoofd onder water gaat (dolfijnen)

(uit)drijven op de buik (zonder hulp en met hoofd in het water)

(uit)drijven op de rug (zonder hulp)

iets van de bodem pakken (heupdiep water)

uit het water klimmen via de kant of een vlot

bellen blazen aan de oppervlakte en onder water


Wat houdt Puppy 3 in?

vanaf de kant of vanaf een vlot zelfstandig in het water springen

een paar tellen op de bodem zitten of liggen (heupdiep water)

onder een drijvend voorwerp doorgaan (lijn, stok of hoepel)

2 meter zelfstandig voortbewegen op de buik (hoofd in het water)

drijven en dan zonder hulp draaien van buik naar rug en van rug naar buik

10 seconden rechtopstaand drijven in het water waar je net niet meer kan staan

20 seconden drijven waarbij een ballon wordt vastgehoudenVoor de allerkleinste. Vanaf 9 maanden tot 2 jaar. Samen met papa of mama het water ontdekken.

Van 2 tot 4 jaar. Voorbereiden op het Zwem ABC.

De basis wat voor ieder zo belangrijk is. Leren zwemmen op een leuke en speelse manier. Vanaf 4 jaar.

Dit is voor de echte "waterrat". Na het Zwem ABC kan de zwemvaardigheid nog verder vergroot worden.

Wie geïnteresseerd isin de wereld onder water heeft een leuke basis met het zwemvaardigheids diploma Snorkelen. Er zijn 3 diploma's Snorkelen te behalen.

U bent nooit te oud om te leren. En u bent beslist niet de enige die nooit heeft leren zwemmen!