Bekijk hier de voortgang van uw kind: Inloggen

Guppy Zwemmen

Guppy zwemmen is bedoeld voor de hele kleintjes (van 9 maanden tot en met 2 jaar), samen met papa en mama. Aan het echte 'leren zwemmen' (het Zwem-ABC) zijn ze nog niet toe. Maar toch... ter voorbereiding op dat 'leren zwemmen' is al heel veel mogelijk. De totale leerlijn bestaat uit Guppy zwemmen (met ouders), Puppy zwemmen (zonder ouders) dat een opstap is naar diploma A van het Zwem-ABC en het echte Zwem-ABC.

Het gebeurt allemaal samen met papa of mama. Stap voor stap worden de kleintjes met oefeningen en spelletjes vertrouwd gemaakt met het water. Het in het water zijn, is al een hele belevenis. Er vrij mee om kunnen gaan, is een volgende stap. Spetteren en spatteren, kopje onder en kijken onder water horen erbij. En dan drijven op borst en rug, draaien en buitelen.

Je vrij kunnen bewegen. Springen/vallen van de kant in het water en klauteren vanuit het water op de kant of op een vlot. Dat is Guppy zwemmen!

Elke week fijn naar het zwembad. Goed oefenen, eerst voor Guppy 1, dan voor Guppy 2 en daarna voor Guppy 3. Voor elk Guppy moet worden voldaan aan een serie proefjes. Zodra dat lukt, komt het ook zwart op wit te staan. Uw kleintje krijgt een Guppy certificaat.


Te water: Samen met papa of mama onder de douche. Helemaal nat worden. Zittend, met hulp van papa of mama, van de badrand in het water vallen. Hoeft niet kopje onder.

Onder water: Samen met papa of mama, helemaal naar de bodem van het bad, in minimaal 1 meter diep water. Dat doen we in totaal drie keer.

Drijven: Met hulp van papa of mama drie keer 10 seconden drijven op borst (gezicht hoeft niet in het water) en/of rug.

Voortbewegingsvormen:Met hulp van papa of mama (handen onder de oksels) loopbewegingen maken in minimaal 1 meter diep water.

Draaien: Op de borst met ondersteuning, samen met papa of mama, drie grote rondjes draaien.Te water: Zittend, met hulp van papa of mama, van de badrand in het water vallen. Helemaal kopje onder gaan.

Onder water: Samen met papa of mama helemaal naar de bodem van het bad in minimaal 1 meter diep water. Helemaal beneden even loslaten, weer vastpakken en boven komen. Dat doen we in totaal drie keer.

Drijven: Met hulp van papa of mama, drie keer 10 seconden drijven op borst (gezicht hoeft niet in het water, mag wel) en rug.

Voortbewegingsvormen: Met hulp van papa of mama (hangend op de onderarmen), loopbewegingen maken en vooruit en achteruit verplaatsen.

Survival: Met hulp van papa of mama, op verschillende manieren, op de kant of een vlot klimmen.

Draaien: Samen met papa of mama, drie keer van borst naar rug en van rug naar borst draaien (breedte-as, van horizontaal naar horizontaal).Te water: Zittend of staand, alleen of met een beetje hulp van papa of mama, van de badrand in het water vallen of springen, kopje onder. Met een t-shirt aan.

Onder water: Samen met papa of mama, helemaal naar de bodem van het bad, in minimaal 1 meter diep water, beneden loslaten, Guppy maakt zelf (minimaal 3 seconden) trapbewegingen, vastpakken en samen weer boven komen. Dat doen we in totaal drie keer.

Drijven: Met hulp van papa of mama, drie keer drijven, heel even helemaal los, op borst en/of rug.

Voortbewegingsvormen: Zelfstandig, over een afstand van minimaal 1 meter, voorwaarts naar papa of mama voortbewegen.

Survival: Te water gaan met een t-shirt aan. Zonder hulp van papa of mama, met een t-shirt aan, op verschillende manieren, op de kant klimmen.

Draaien: Samen met papa of mama, drie keer van borst naar rug en van rug naar borst (lengte-as, van horizontaal naar horizontaal).

Voor de allerkleinste. Vanaf 9 maanden tot 2 jaar. Samen met papa of mama het water ontdekken.

Van 2 tot 4 jaar. Voorbereiden op het Zwem ABC.

De basis wat voor ieder zo belangrijk is. Leren zwemmen op een leuke en speelse manier. Vanaf 4 jaar.

Dit is voor de echte "waterrat". Na het Zwem ABC kan de zwemvaardigheid nog verder vergroot worden.

Wie geïnteresseerd isin de wereld onder water heeft een leuke basis met het zwemvaardigheids diploma Snorkelen. Er zijn 3 diploma's Snorkelen te behalen.

U bent nooit te oud om te leren. En u bent beslist niet de enige die nooit heeft leren zwemmen!